Kaple sv. Jana Křtitele

2005, Špitálská ulice, Slavkov u Brna kompletní oprava barokní kaple, rekonstrukce uličního průčelí hrobky Kouniců v areálu hřbitova, doplnění původní štukové výzdoby, sanační omítky, repliky oken a dveří, opravy pískovcových prvků fasády, práce zednické, malířské, natěračské, štukatérské a kamenické.
 

Zámek ve Slavkově u Brna

2005, areál zámku č.p.1, severozápadní rizalit generální oprava a rekonstrukce zničeného severozápadního průčelí fasády zámku, doplnění a vytvoření původní štukové výzdoby fasády, doplnění klempířských prvků, doplnění a konzervace pískovcových prvků fasády restaurátorským způsobem, nátěry kovářských a truhlářských prvků fasády, práce zednické a štukatérské, kamenické malířské a natěračské.
 

Kaple sv.Kříže

2006, Holešov, Smetanovy sadycelková oprava vnějšího pláště osmiboké kaple zničené vzlínající vlhkostí vápenné omítky v dolní části,opravy a nátěry truhlářských a klempířských prvků, doplnění štukových prvků, opravy pískovcových prvků fasády, nátěry.
 

Zámek Račice

2006, Račice-Pístovice, okres Vyškov realizace opravy severozápadního průčelí hlavní budovy zámku v Račicích, doplnění veškerých štukových prvků fasády,oprava krovu a střechy, nové klempířské kce, práce kamenické na pískovcových prvcích, výroba a osazení replik oken, sanační omítky, práce malířské a natěračské.
 

Zámek ve Slavkově u Brna

2006, areál zámku č.p.l, západní průčelí generální oprava a rekonstrukce zničeného západního průčelí fasády zámku, doplnění a vytvoření nové štukové profilace fasády,doplnění a výměny klempířských prvků, doplnění a konzervace pískovcových prvků fasády restaurátorským způsobem,nátěry kovářských a truhlářských prvků fasády, práce zednické a štukatérské,kamenické,malířské a natěračské.
 

Zámecká loggie - areál zámeckého parku

2006, ul.Hřbitovní, Vyškov generální oprava a rekonstrukce barokní loggie z roku 1673 práce zednické a štukatérské,pokrytí korunní římsy bobrovkou,dále práce malířské a natěračské.
 

Základní škola

2007, Nádražní 5, Vyškov realizace opravy celé uliční části secesní fasády,doplnění a vytvoření nové štukové profilace,práce zednické,štukatérské,malířské a natěračské.
 

Zámek ve Slavkově u Brna

2007, areál zámku č.p.1 jižní průčelí generální oprava a rekonstrukce zničeného západního průčelí fasády zámku, doplnění a vytvoření nové štukové profilace fasády,doplnění a výměny klempířských prvků, doplnění a konzervace pískovcových prvků fasády restaurátorským způsobem,nátěry kovářských a truhlářských prvků fasády, práce zednické a štukatérské,kamenické,malířské a natěračské.
 

Objekt hvězdárny

2007, areál zámecké zahrady, Holešově odvlhčení zdiva, repase oken a dveří, práce zednické, štukatérské, klempířské,zámečnické,malířské a natěračské.
 

Oprava fasády kostela sv. Izidora

2007, Lulč, okr. Vyškov generální oprava vekovního pláště kostela vč. repasí prvků,práce zednické,štukatérské, restaurátorské, kovotepecké, malířské a natěračské
 

Boží muka u cesty a kaple

2008, Ždánice
 

Oprava pískovcového schodiště

2008, Vyškov
 

Pískovcový kříž na hřbitově

2008, Vyškov
 

Replika pískovcové balustrády

2008, Zámek Račice
 

Jižní fasáda nádvoří

2008, Zámek Slavkov
 

Replika verandy nad středověkým domem

2008, Uh. Mikulášsko
 

Barokní kostel sv. Vavřince

2009, Drnovice, okr. Vyškov
 

Barokní kostel sv. Antonína

2009, Němčany, okr. Vyškov
 

Zámek ve Vyškově

2009, Vyškovoprava fasád nádvoří.
 

Zámek Slavkov u Brna

2009, Vyškovvnitřní fasáda nádvoří.
 

průčelí kostela nanebevzetí Panny Marie

2009, Šlapanice