Habánský dům č.p. 52

1995-1996, Dolní Věstonice okr. Břeclav kompletní rekonstrukce domu zničeného dobou, práce statické, nové křížové klenby, renesanční omítky, nová střecha včetně krovu, štuková fasáda se zdobnými prvky, sanační omítky, práce malířské a natěračské.
 

Hotel "Sen"

1995, Senohraby okr. Benešov realizace nejsložitějších částí štukové výzdoby hotelu, okenní šambrány, všechny tažené i lité římsy, prstencové římsy na věžích, vstupní portál.
 

Budova Městského úřadu ve Vyškově

1996, Masarykovo náměstí č.1 a č.46 kompletní rekonstrukce štukové fasády dle původních prvků z náměstí i ve dvoře, sanační omítky, práce kamenické-arkýř, vstupní portál.
 

Zámecká lékárna

1997, Slavkov u Brna, Husova ul. č. 5kompletní realizace štukové fasády Zámecké lékárny dle dochovaných vzorů, prvky tažené a lité, pískovcový obklad, práce kamenické.
 

Budovy gymnázia

1997, Vyškov, Komenského náměstí č. 5realizace opravy dvorní fasády dle dochovaných prvků štukové výzdoby litých i tažených v návaznosti na původní výzdobu hlavní budovy, sanační omítky, práce klempířské, malířské a natěračské.
 

Sokolovna na návsi

1997, Vyškov, Dědicerestaurování a oprava stávající štukové fasády, doplnění přístavby novými odlitými i taženými prvky v návaznosti na původní výzdobu hlavní budovy.
 

Budova gymnázia

1998, Vyškov, Komenského náměstí č. 5restaurování a oprava štukové výzdoby v Aule gymnázia, nové malby včetně zlacení, nátěrů a prací truhlářských.
 

Zámek Račice

1998-1999, Pístovice, okres Vyškov realizace štukové výzdoby fasády třetího nádvoří zámku vč. prvků litých i tažených, práce tesařské - dřevěná hrázděná konstrukce, statika budovy, sanační omítky, práce malířské, natěračské.
 

Budova gymnázia

1998, Vyškov, Komenského náměstí č. 5 kompletní oprava a restaurování fasády uliční a části dvorní v návaznosti na původní výzdobu, tažené i lité prvky, sanační omítky, klempířské práce, zhotovení replik secesních váz na atice budovy, práce malířské a natěračské, provedení nových maleb schodiště včetně chodeb oprava štukové výzdoby, práce štafířské.
 

Brno - Gorkého 12

1999kompletní oprava a rekonstrukce domu v Městské památkové rezervaci Brno-město, stylově lze objekt přiřadit k pseudoslohům 80-tých let 19-tého století, objekt je prohlášen nemovitou kulturní památkou, výroba replik původních oken včetně jejich výměny, sanační omítky, práce malířské a natěračské, doplnění původních štukových profilů včetně modelace, natěračské, doplnění původních štukových profilů včetně modelace, nátěr fasády.