Kaple svaté Anny a špitálek

1999-2000, Vyškovoprava a doplnění štukové fasády špitální kaple ve Vyškově, sanační omítky, práce restaurátorské - štukové a pískovcové články fasády, dále malířské a natěračské.
 

Barokní zámek

2000-2001, Nové Hvězdice, okr. Vyškovkompletní obnova fasády zámku, odstranění nevhodného fasádního nátěru, doplnění poškozených štukových prvků, opravy pískovcových ostění oken včetně portálu, repase a zinkování původních okenních mříží včetně nátěru, sanační omítky v exteriéru, práce malířské a natěračské.
 

Besední dům

2001, Jana Šoupala 4, Vyškovkompletní oprava fasády složitosti 6-7 Vyškovského divadla, odstranění nevhodného fasádního nátěru, opravy omítek vč. štukových prvků, doplnění přilehlé budovy obdobnými štukovými prvky, nátěry oken, klempířské prvky, práce malířské a natěračské, sanační omítky.
 

Brno - Jaselská 16

2001, Jaselská 16, Brnokompletní oprava fasády složitosti 7 z přelomu 19. a 20. století doplnění štukových prvků litých i tažených, výměna-repliky oken s řezbářskými prvky, nové klempířské kce, práce malířské a natěračské.
 

Renesanční zámek v Bučovicích

2002, Zámecka 1, okr. Vyškovkompletní oprava štukové fasády složitosti 4 doplnění štukových prvků včetně tažených částí, sanační omítky, nové klempířské prvky, repase a opravy truhl. prvků práce kamenické malířské a natěračské.
 

Budova MÚ a informačního centra

2002, Masarykovo náměstí 47, Vyškovkompletní oprava štukové fasády se zachováním historického výrazu budovy, sanační omítky, očištění, doplnění a sjednocení štukové výzdoby a reliéfů včetně sochy "Spořilky".
 

Budova základní školy

2003, Nádražní 5, Vyškovodstranění dožívající výzdoby secesních váz na nad střešní atice školy, výroba repliky z imitace pískovce, včetně sesazení jednotlivých částí a osazení zpět na atiku budovy školy.
 

Zámek ve Slavkově u Brna

2003, areál zámku č.p. 1, jižní předzámčígenerální oprava barokní fasády jižního předzámčí složitosti VI. doplnění štukových prvků dle původního, odvlhčení budovy, výměna veškerých klempířských prvků, restaurování a výměna pískovcové výzdoby, balustry, portály, repliky stolařských výrobků vč. atypického kování a původní barevnosti, práce malířské a natěračské.
 

"Boží muka Svatého Vendelína"

2003, Slavkov u Brnagenerální oprava rokokového čtyřbokého pilíře z r. 1740, konávaly se zde letní žňové pobožnosti, nová stříška, odvlhčení, doplnění omítek v totožné profilaci, vápenný nátěr.
 

Obřadní síň židovského hřbitova

2003, Hankeho ulice, Holešovgenerální oprava obřadní síně na židovském hřbitově z roku 1903 vybudované v historizujícím slohu, nová střecha, repliky truhlářských prvků, práce zednické a štukatérské, doplnění a restaurování vnitřních maleb, restaurování pískovcových schodů.
 

Zámek ve Slavkově u Brna

2004, areál zámku č.p.1, severní předzámčígenerální oprava barokní fasády severního předzámčí složitosti V.,doplnění štukových prvků dle původního, odvlhčení budovy, výměna veškerých klempířských prvků, restaurování a výměna pískovcové výzdoby, balustry, portály, výroba replik a repase truhlářských prvků vč atypického kování a původní barevnosti, práce malířské a natěračské.
 

Zámek barona Mundiho

2004, Obecní úřad Drnovice, okres Vyškovrekonstrukce a částečné doplnění historické fasády obecního úřadu do původního stavu, včetně kamenické opravy restaurátorským způsobem pískovcových a vápencových článků fasády, oprava a znovuvytvoření erbu barona Mundiho na střešní atice, přáce zednické, malířské a štukatérské.
 

Zámek ve Slavkově u Brna

2004, areál zámku č.p.1, severní průčelí zámkugenerální oprava a rekonstrukce zničeného severního průčelí barokní fasády zámku, doplnění a vytvoření původní štukové výzdoby fasády, nové klempířské prvky, konzervace a doplnění pískovcových prvků fasády restaurátorským způsobem, opravy a nátěry truhlářských a kovářských prvků, práce zednické, štukatérské, kamenické malířské a natěračské.